Historiek

 

 

Oudenaarde kent meer dan 100 geklasseerde woningen en gevels. De Markt is een geklasseerd stadszicht met een mooie variatie aan topgevels. In de hoek van De Markt bevindt zich het 'Huis Margaretha van Parma', genaamd naar Margaretha van Parma (1522-1586). Zij was de natuurlijke dochter van keizer Karel V en Johanna van der Gheynst, dienstmeisje op het kasteel van de gouverneur van Oudenaarde. Margaretha werd opgevoed door o.a. haar tantes Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, welke respectievelijk regent der lage landen waren van 1506 tot 1530 en van 1531 tot 1555.

Ook Margaretha van Parma werd aangewezen als landvoogdes van de Nederlanden van 1559 tot 1567. Geboren in Oudenaarde kent zij onze streken goed. Het dagelijks bestuur laat ze over aan kardinaal Granvelle, met wiens politiek zij zich aanvankelijk kon verzoenen. Zijn macht wordt echter te groot en in 1563 drong zij aan op zijn vertrek naar Spanje. Vanaf dan wordt het onrustig in de Nederlanden. In 1566 komt het tot de beeldenstorm waarbij massaal kerken en kloosters vernield werden. Filip II ontsteekt in toorn en stuurt de hertog van Alva naar Antwerpen om de oproerkraaiers te temmen. Omdat Margaretha niet medeplichtig wenste te worden aan de bloedige Spaanse repressie, vroeg ze van het regentschap te worden ontheven om zich in Italië terug te trekken, waar ze in 1586 in Ortona overleed;

In 1529 sloot Karel V voor Margaretha een huwelijkscontract met Paus Clemens VII, lid van het geslacht De Medici. Door het huwelijk met Alexander de Medici in 1536 werd Margaretha hertogin van Florence. Het huwelijk duurde echter niet lang want in 1537 werd Alexander in Florence vermoord. Margaretha zelf voelde wel veel voor een nieuw huwelijk met een De Medici, zij had haar oog laten vallen op Cosimo. Maar op politiek vlak was deze keuze niet opportuun, aangezien in Rome een nieuwe Paus (paus Paulus III) was aangetreden die behoorde tot de familie Farnese. Margaretha keerde terug naar Rome waar ze 1538 werd uitgehuwelijkt aan Ottavio Farnese, kleinzoon van Paus Paulus III. Dat was zeer tegen haar zin, want als zestienjarige vond ze de veertienjarige jongen beneden haar waardigheid. Paus Paulus III bleef echter langer leven dan iedereen had voorzien en zo hield het huwelijk tegen alle verwachtingen in toch stand. Na enige tijd werd uit dit huwelijk met Ottavio een tweeling geboren; Carlo en Alexander. Carlo overleed echter binnen het jaar.

'De Boudewijntoren' is ten slotte opgetrokken in Doornikse breuksteen in de 12de eeuw en vormt de toegang tot het naastliggend 'Huis Margaretha van Parma'. De voorgevel van het huis dateert van de 16de eeuw en het gebouw deed in de 17de eeuw dienst als armenschool. Beide gebouwen werden recent, na jaren van verkommering, grondig gerestaureerd. En op 10 juni 2005 gingen de deuren open van 'Margaretha’s' …